Home 
   
 Analogieën 
   
 Filosofie-spiritualiteit 
   
 Universeel bewustzijn 
   
 (Anti)materie 
   
 (Re)incarnatie 
   
 Contact 

Disclaimer

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, tenzij hiervoor door ons uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is gegeven. 

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd en wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet juist weergegeven is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website. Er wordt dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.
Copyright © 2017 Leo Koppens. All rights reserved. Disclaimer Contact Home