Home 
|
 Analogieën 
|
 Filosofie-spiritualiteit 
|
 Universeel bewustzijn 
|
 (Anti)materie 
|
 (Re)incarnatie 
|
 Forum 
|
 Contact 

Analogie

Analogie is de gelijkenis, die samenhangt met overeenkomst in functie, b.v. de vleugel van een vlinder is analoog aan de vleugel van een vogel.
Een voorbeeld van een analogie wordt toegepast in de voetreflexmassage. Hierin wordt er van uitgegaan , dat plekken in de voet het functioneren van organen in het lichaam vertegenwoordigen. Massage van zo’n bewuste plek kan gevoelig pijnlijk zijn en geeft aan, dat er met het bewuste orgaan iets mis is.
Voor een beter begrip van analogieën is enige kennis van het DNA aan te bevelen.  Het DNA heeft een helix-structuur en de DNA-code zit in de treden van die helix, componenten A,T,C en G.

Er zitten ongeveer 46 vrachtwagens codelinten in een DNA, 23 van de vader en 23 van de moeder, die bijna hetzelfde zijn. Hoe is de invloed op de cellen ? Hoe tasten we de codes af ?  Een cel is een fabriek. Er zitten machientjes, de eiwitten/ proteïnen. DNA wordt daardoor afgelezen door deze machientjes. De DND-code bepaalt hoe de machientjes eruit zien.
Het DNA b.v., waar ook in het lichaam,  is een blauwdruk van de hele mens.  Wat in het grote plaats vindt is terug te vinden in het kleine. Dit kunnen we nog verder uitbreiden. De mens is geboren in het zonnestelsel en zal daarom ook een afspiegeling zijn van dit zonnestelsel. De astrologie is hierop gebaseerd uitgaande van “Zo boven, zo beneden”. Deze overlevering van meer dan 5000 jaar gaat ervan uit, dat, wanneer een (menselijk) wezen het levenslicht ontmoet tijdens de geboorte, dat dat in overeenstemming moet zijn met het karakter van het zonnestelsel op dat moment. Dit karakter wordt afgeleid van de positie van de hemellichamen binnen ons zonnestelsel gezien vanuit de plaats van de geborene. Dat waarneembare karakter past bij de betreffende persoonlijkheid. Hoe dieper we echter in de persoonlijkheid doordringen, hoe vager dit karakter waarneembaar is (Astronomie) en hoe meer overeenkomst er is tussen alle persoonlijkheden op aarde. Er treedt meer integratie op en het is aannemelijk, dat we een analogie ontmoeten met het melkwegstelsel. Daarin heeft ons zonnestelsel weer een eigen karakter, dat zich onderscheidt van andere zonnestelsels binnen onze Melkweg, een soort astrologie van de Melkweg. Gaan we nog dieper, dan is een analogie met het heelal waarschijnlijk. Zo kunnen we verder gaan naar de analogie van heelallen. Dit is waarschijnlijk terug te vinden in het DNA. Per slot van rekening kennen we pas een klein deel van het DNA als unieke structuur van de mens (en dier). Het onbekende deel is mogelijk terug te voeren in een afspiegeling van het karakter van de melkweg


 Zon, maan en de positie van de aarde t.o.v. onze omgeving tijdens haar rotatie.  Dit is het “zijn” (maan) , “willen worden” (zon) vanuit de positie van aarde (met name ascendant).          

 Dat doen we door contact met de planeten tussen zon en aarde, nl. mercurius, de boodschapper met klimaat (aarde-zon)  en venus, symbool van harmonie met aardse middelen en met anderen.

 Ontwikkeling van de persoonlijkheid. Dat doen we door de eigen persoonlijkheid te onderscheiden van die van anderen (planeet mars), vervolgens vele mogelijkheden van groei te ontdekken en uit te dragen (planeet jupiter) en de realisatie daarvan in de maatschappij (planeet saturnus) tot het maximaal haalbare.

 De buitenplaneten (uranus, neptunus en pluto) zijn bedoeld om het maximale ik, dat tot en met saturnus is opgebouwd samen te laten gaan in en met onze omgeving. Uranus laat zien, wat de andere persoonlijkheden zijn, waarmee we samen moeten gaan op voet van gelijkheid, ook al zijn we zo verschillend. Neptunus is bedoeld om in dat samengaan te relativeren door loslaten van vooral aards streven en de geestelijke groei in een groter kosmisch geheel te ervaren. Confrontaties met verborgen innerlijke conflicten staan dit loslaten in de weg en creëert een machtsstrijd met anderen maar ook met onszelf. Om dieper in onszelf en de taak daarvan te begrijpen is een innerlijke strijd nodig, geïnitieerd door de planeet pluto.

Copyright © 2017 Leo Koppens. All rights reserved. Disclaimer Contact Home